jueves, 15 de abril de 2010

OUR PROJECT


COMENIUS PROJECT:STRATEGIES TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE.
OBJECTIUS PROGRAMA:

• Fomentar la cooperació i la mobilitat entre els estudiants i futurs treballadors de la comunitat econòmica europea.
• Fomentar l’ús de l’anglès com a llengua vehicular entre els diferents pobles . Intercanviar diferents estratègies d'aprenentatge d'una llengua estrangera.
• Conèixer altres països i altres realitats en el món educatiu.

DESCRIPCIÓ PROJECTE:

El projecte contempla tres fases:
1. CONEIXEMENT PREVI A LA MOBILITAT:
Coneixement de l’altra cultura mitjançant la gastronomia, la llengua i els principals monuments i trets d’identitat. Durant aquesta fase, els alumnes elaboren un receptari en les tres llengües ( anglès, castellà i italià). Intercanvien informació personal que permeti l’aparellament i es comencen les classes d’italià i s’elabora un manual de supervivència en les tres llengües. Aquestes tasques es recullen en un blog elaborat conjuntament i que mostra tot el procés des del començament de l’experiència.
2. CONEIXEMENT DEL PAÍS. Es dissenya el programa que es portarà a terme en el país d’origen, s’estudien els monuments, la història
3. ESTADA. Al país d’acolliment, els alumnes assisteixen a classe durant unes hores al dia i treballen a l’aula d’informàtica aprofundint mitjançant unes webquest sobre les diferents rutes que faran i actualitzant un blog que il•lustra aquestes rutes turístiques.
4. ACOLLIMENT
Tot el material produït està en anglès i queda recollit al blog comú que mostra tot el procés des de la gestació del projecte fins a la cloenda amb la visita dels alumnes estrangers.